Композитор Мұқан Төлебаевтың 80 жылдығы

Хабарда композитор Мұқан Төлебаевтың шығармашылығы туралы баяндалады.
Тұлғалар:
Жоба:
Жылдар: